Hưng Thịnh tiếp tục góp 10 tỷ đồng hỗ trợ triệu suất ăn cho người nghèo

Hưng Thịnh tiếp tục góp 10 tỷ đồng hỗ trợ triệu suất ăn cho người nghèo Tập đoàn Hưng Thịnh đóng góp kinh phí cho chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh
Xem thêm