Từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ khống chế dịch theo từng giai đoạn

Từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ khống chế dịch theo từng giai đoạn   Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo từng giai
Xem thêm